Stichtingsgegevens

De naam van onze stichting is: Stichting Boerderijeducatie Rivierenland.

Het fiscaal nummer is: 853461235

De contactgegevens treft u aan op onze contactpagina.

Onze doelstelling is:
Het aanbieden van boerderij-educatie: dat wil zeggen het aanbieden van educatieve bijeenkomsten, cursussen en opleidingen op het gebied van het land- & tuinbouwbedrijfsleven, het ontvangen van jeugd caso quo jongeren op land- & tuinbouwbedrijven, het laten kennismaken met en het laten beleven van het land- & tuinbouwbedrijf, het geven van excursies, rondleidingen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt dan wel ertoe bevorderlijk kan zijn.