Kwaliteit

Boerderijeducatie Rivierenland is aangesloten bij Boerderijeducatie Nederland. Samen zorgen we voor een professioneel kwaliteitsniveau.

De educatiebedrijven leveren kwalitatieve lessen en voldoen aan de landelijke certificeringsnormen voor boerderij-educatie. Deze houden in dat gecertificeerde educatiebedrijven staan voor onderstaande kwaliteitseisen:

  • het land- & tuinbouwbedrijf een veilige didactische omgeving is waar groepen/schoolklassen in de praktijk kennis opdoen over landbouw, natuur, milieu en andere gerelateerde onderwerpen
  • de educatieboer(in), tuinder, teler, kweker etc. en begeleiders over goede didactische vaardigheden beschikken
  • er gewerkt wordt met didactisch verantwoord les- en ontvangstmateriaal
  • er gewerkt wordt met praktische werkvormen en werkvormen met een hoge belevingswaarde
  • de vakoverstijgende thema’s die in de praktijklessen behandeld worden, aansluiten bij de specifieke eisen van de doelgroep (bijvoorbeeld bij het curriculum van het onderwijs)
  • De bedrijven zijn veilig en bezitten een gelding BHV certificaat
  • De bedrijven beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag (VoG)