Partners

Initiatiefnemers


 

Strategisch partners


Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt door het Regiocontract Rivierenland. Dit regiocontract is een overeenkomst tussen de provincie Gelderland en de samenwerkende gemeenten in Regio Rivierenland. Deze overeenkomst loopt van 2012 t/m 2015.

 

Sponsoren

Stichting Fonds tot Ondersteuning van het Agrarisch Onderwijs in het gebied van de Tielerwaard

 

Materiële bijdragen en/of samenwerkingspartners

AgruniekRijnvallei

Wij bedanken verder nog de volgende sponsoren voor hun korting en/of materiële bijdrage aan onze lesdozen:
Middelkoop Bouwmaterialen, Ten Brinke, Friesland Campina, Agro Buren, Schippers, WUR-GCN, Suikerstichting Nederland en Kamphuis mengvoeders.

 

Collega initiatieven Boerderij-educatie

We werken met alle collega initiatieven Boerderij-educatie samen in het Landelijk Platform Boerderij-educatie. Echter met een aantal initiatieven werken we nauwer samen.