Lessen

Een les op één van de aangesloten bedrijven bij stichting Boerderij-educatie Rivierenland is altijd maatwerk.

De lesmaterialen die de educatiebedrijven gebruiken voldoen aan diverse kerndoelen in het onderwijs, leergebieden en thema’s die in het onderwijs van belang zijn.

Als school geeft u aan wat uw leerdoel(en) is/zijn aan de hand van de verschillende thema’s en uw eigen toelichting.
Daarbij zoekt het educatiebedrijf aansprekende lesopdrachten voor de schoolklas. Daarnaast neemt het educatiebedrijf daar contact met u op om de les vorm te geven.

De educatieve les is een mix van een rondleiding, leuke opdrachten en meehelpen en proeven. Vaak is er ook nog tijd om de dieren te aaien, of van het landschap en/of natuur op en om het land- of tuinbouwbedrijf te genieten en vooral lekker buiten te zijn.

Alle educatiebedrijven zijn getraind om les te geven en voldoen aan de landelijke certificeringsnormen voor Boerderij-educatie.

 

Ons lesmateriaal kent de volgende thema’s, die zijn te herkennen aan de volgende pictogrammen bij de bedrijven:

Voedselproductie is les over de herkomst en wijze van produceren van voedsel. Voedsel-educatie Natuur Dit bedrijf is gevestigd nabij een karakteristiek Betuws landschap bijvoorbeeld een uiterwaarde, oeverwal, een wiel etc. Op dit bedrijf wordt bewust omgegaan met water, bijvoorbeeld door de aanleg van natuurlijke waterberging door natuurvriendelijke oevers(waterberging), natuurpoelen etc. en/of het bedrijf is gevestigd nabij een brede sloot, wetering, rivier met dijk, een gemaal of sluis van het Waterschap Rivierenland.
Bij een les over waterbeheer kunnen soms aspecten van beheer, zuivering, toepassing, klimaat etc. aan de orde komen. Op dit bedrijf wordt veel techniek toegepast. Denk bijvoorbeeld aan GPS op de trekker (zelfrijdend zaaien etc. op het land), een melkrobot, een mestrobot, een draaimelkstal, een warmtewin-installatie voor energie, biovergisting etc. Op dit bedrijf wordt op duurzame wijze met energie omgegaan. Bijvoorbeeld door toepassing van zonne-energie d.m.v.zonnepanelen, elektrische auto's, warmtewininstallatie, WKK warmtekrachtkoppeling (gecombineerde opwekking in één proces, op basis van een brandstof, van warmte en elektriciteit (of mechanische energie), waarbij ook de warmte nuttig wordt gebruikt, Zonder warmte-krachtkoppeling wordt deze warmte afgevoerd met het koelwater. Deze warmte kan nuttig gebruikt worden (verwarming, droging e.d.). Op deze manier wordt brandstof bespaard ten opzichte van de afzonderlijke, gescheiden productie van elektriciteit en warmte, de elektriciteit in een centrale en de warmte in een aparte ketel),  biovergisting (winnen van biogas uit een mengsel van mest en organische restproducten)  en biobrandstof (bijvoorbeeld de teelt van koolzaad) etc. Biologische bedrijfsvoering Biologisch dynamische bedrijfsvoering

 

De lessen kunnen worden gevolgd bij bedrijven met de volgende producten (die zijn te herkennen aan de volgende pictogrammen bij de bedrijven):

Op dit bedrijf worden koeien gehouden voor de melkproductie. Bij sommige bedrijven vindt tevens verwerking van de melk plaats tot bijvoorbeeld kaas of ijs. Op dit bedrijf worden koeien gehouden voor vleesproductie of hobbymatig naast een andere hoofdactiviteit. Op dit bedrijf worden varkens gehouden voor vleesproductie en/of hobbymatig karakter naast een andere hoofdactiviteit. Op dit bedrijf worden geiten gehouden voor melkproductie of hobbymatig naast een andere hoofdactiviteit. Op dit bedrijf worden schapen gehouden voor vlees, wol etc. of hobbymatig naast een andere productietak. Op dit bedrijf vindt akkerbouw plaats, zoals het verbouwen van bijvoorbeeld tarwe, suikerbieten, uien, aardappels en voedermais (voedsel voor koeien). Op dit bedrijf wordt hardfruit geproduceerd zoals verschillende rassen appels, peren, pruimen, kersen etc. (alles met een pit).  Op dit bedrijf worden fruitsoorten als bessen, bramen en frambozen geteeld. Op dit bedrijf zijn voorzieningen ter stimulering van de bijenstand (hoeveelheid bijen) en/of bestuiving voor gewassen aanwezig. Bijvoorbeeld. een bijenhotel (voor de wilde bijen), bijenkasten (leveren honing), hommelkastjes etc. Kas Vollegrondtuinbouw Op dit bedrijf vindt productie van paddenstoelen plaats zoals champignongs in diverse maten, shiitake, oesterzwammen, beukenzwam etc. Op dit bedrijf worden bomen geteeld. In Rivierenland zijn dat vooral laan-, bos- en parkbomen. de verschillende soorten zijn te zien op dit bedrijf.