Algemene Voorwaarden

Betaling en annulering

 • Na de aanvraag voor een educatie lesbezoek op één van de educatiebedrijven van Boerderijeducatie Rivierenland via de website, ontvangt de aanvrager een bevestiging van de aanvraag.
  Op de website is informatie over de kosten voor de school te vinden. De aanvrager heeft het factuuradres moeten opgeven bij de lesaanvraag.
 • Het educatiebedrijf zal de aanvraag vervolgens bekijken en zien of de gewenste datum schikt. Zo ja dan krijgt de aanvrager een bevestiging of zo nee dan wordt in overleg een andere datum of kan de school een alternatief bedrijf benaderen en wordt de aanvraag niet omgezet in een definitieve reservering.
 • Na afloop van de les ontvangt de school een factuur op het opgegeven factuuradres. Boerderijeducatie Rivierenland hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Annulering:
  • Indien bij onverwachte incidenten een bezoek aan een bepaald educatiebedrijf niet door kan gaan, zal het betreffende educatiebedrijf naar vermogen zorgen dat een bezoek op een alternatief bedrijf of een alternatieve datum plaats kan vinden.
  • Indien het bezoek door de school tot 96 uur voor de bezoekdatum & tijdstip wordt geannuleerd, is dit kosteloos. Binnen 96 uur voor de bezoekdatum & tijdstip dient het volledige bedrag te worden betaald.
  • Bij annulering van ‘actie bezoeken’ zoals gratis bezoeken of bezoeken tegen een gereduceerd tarief binnen 96 uur van de lesbezoekdatum dient ook het volledige bedrag dat voor een educatiebezoek is vastgesteld te worden betaald. Indien voor een ‘actie bezoek’ afwijkende voorwaarden gelden, worden deze ten alle tijde vooraf gecommuniceerd.

Vervoer

 • De school is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het educatiebedrijf. Ook de kosten van het vervoer zijn voor rekening van school.

Deelnemers van een lesbezoek

 • Aan een educatiebezoek nemen in principe maximaal 30 kinderen excl. begeleiding deel, tenzij anders van tevoren aangegeven en overeengekomen met het educatiebedrijf.
 • Er komen in principe geen kinderen mee die niet in de klas zitten, die bij de boerderij op bezoek gaat, tenzij vooraf aangegeven en overeengekomen met het educatiebedrijf.
 • Tijdens het educatiebezoek op de boerderij is één leerkracht per klas voldoende.

Bedrijfsregels

 • Ieder educatiebedrijf legt aan het begin van het lesbezoek de regels uit die gelden op het bedrijf ten aanzien van hygiëne, veiligheid en andere zaken.
 • Het dragen van eigen rubberlaarzen door kinderen afkomstig van andere landbouwbedrijven tijdens een educatiebezoek is niet toegestaan i.v.m. ziekteoverdracht.
 • Iedere bezoeker (leerling, docent, begeleider) krijgt indien nodig bedrijfskleding en/of schoeisel aan die tijdens de hele rondgang op het bedrijf moeten worden gedragen.
 • Er mag niet worden gegeten of gedronken tijdens het lesbezoek. Op een gepland moment wordt kan het eigen meegenomen eten & drinken worden genuttigd of wordt iets uitgedeeld door het educatiebedrijf.

Veiligheid

 • De bezoekers wachten bij de ingang van het bedrijf totdat ze worden opgehaald door het educatiebedrijf.
 • Instructies van het educatiebedrijf dienen te worden opgevolgd.
 • De begeleiders zijn mede-verantwoordelijk voor het begeleiden en de discipline in de groep tijdens het lesbezoek.

Klachten

 • Eventuele klachten kunnen, indien mondeling onvoldoende beantwoord door het betreffende educatiebedrijf, schriftelijk/per mail via het contact mailadres op de website worden gestuurd. De klacht zal samen met het betreffende educatiebedrijf en met de school in een persoonlijk gesprek worden beantwoord.

Aansprakelijkheid

 • Zowel de school als het educatiebedrijf zijn in bezit van de juiste aansprakelijkheidsverzekeringen.