Educatiebedrijf worden

Wilt u met uw land- of tuinbouwbedrijf worden of zich als ketenpartner aansluiten bij Stichting Boerderijeducatie Rivierenland? Onderstaand leest u hoe dat kan.

Stichting Boerderijeducatie Rivierenland is werkzaam in de provincie Gelderland binnen de volgende gemeenten: Gemeente Buren, Gemeente Neerijnen, Gemeente Culemborg, Gemeente Lingewaal, Gemeente Geldermalsen, Gemeente Tiel, Gemeente Maasdriel, Gemeente Nederbetuwe, Gemeente WestMaas en Waal, Gemeente Zaltbommel, Gemeente Overbetuwe, Gemeente Arnhem, Gemeente Gorinchem, Gemeente Lingewaard, Gemeente Nijmegen (noordelijk deel).

Werkgebied

Boerderijeducatie Rivierenland biedt educatie aan in de sectoren veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, imkerij, kassen- & vollegrondstuinbouw, paddenstoelenteelt en laanbomenteelt. Bent u werkzaam in een andere interessante sector dan vernemen we dat graag. Ook zijn we geïnteresseerd in u als u ketenpartner bent verderop in de voedselketen, veiling of verwerker.

Als educatiebedrijf geeft u les aan schoolklassen die u op uw bedrijf ontvangt. Het gaat er daarbij om dat u het klassikaal onderwijs aanvult en met praktijkervaringen op uw bedrijf. Dat kan door de kinderen educatieve activiteiten te bieden en ze te laten helpen bij werkzaamheden zoals voeren van dieren of het plukken van fruit. Ook willen we de kinderen graag iets laten proeven van hetgeen u produceert. Maar ook kunt u hen kleine klusjes laten doen op uw akkers. De bedoeling is dat kinderen het educatiebedrijf  beleven en ervaren door te zien, voelen, ruiken en proeven.

Als educatiebedrijf krijgt een vergoeding per gegeven les.

Het aantal lessen dat u per jaar zult geven kan Stichting Boerderijeducatie Rivierenland moeilijk inschatten. Uw bedrijf kan aantrekkelijk of minder gunstig zijn voor scholen vanwege ligging, product, jaargetijde van bezoeken etc.. Als educatiebedrijf kunt u het aantal lessen ook zelf beïnvloeden door meer of minder tijd beschikbaar te stellen in de planningsagenda van uw bedrijf op onze site en er zelf meer of minder promotie aan te geven of zelf actief het contact met scholen in uw omgeving te onderhouden. Wij gaan er wel vanuit dat uw bedrijf minimaal vijf lessen per jaar geeft, dit om uw educatieve vaardigheden en dus de kwaliteit te kunnen behouden en om het lonend te maken om te investeren in kwaliteitszorg, BHV en training van u als deelnemend educatiebedrijf.

Eisen om aangesloten te worden bij Boerderijeducatie Rivierenland

U heeft een actieve houding en bent enthousiast om mee te denken & te helpen
U heeft een bedrijf dat veilig is en een goed inzicht geeft in de land- & tuinbouwsector;
U heeft een extra aansprakelijkheidsverzekering of bent bereid deze af te sluiten
U heeft een geldig BHV-certificaat of bent bereid dit te behalen;
U volgt verplicht de training van Stichting Boerderijeducatie Rivierenland;
U laat zich certificeren;
U wordt via stichitng Boerderijeducatie Rivierenland op de landelijk portal vermeld en betaalt daar de jaarlijkse bijdrage voor;
U wordt lid van de agrarische natuurverenigingen die het initiatief hebben opgezet. Zij zullen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU als collectief onze stichting ondersteunen met het verkrijgen van financiering bij nieuwe ontwikkelingen;
U bent twee keer per jaar aanwezig bij bijeenkomsten met collega educatiebedrijven (om te leren & te evalueren)

Voordelen als educatiebedrijf

Training over veiligheid, didactiek, gebruik lesmateriaal etc.
Kennisuitwisseling met collega educatiebedrijven;
Ondersteuning in de promotie van uw bedrijf als educatiebedrijf;
Ondersteuning bij boekingen, facturering en landelijke aansluiting;
Veiligheidscontrole van uw educatiebedrijf ;
Certificering als educatiebedrijf volgens landelijke normen;
Onkostenvergoeding per les;
Vermelding op landelijke portal www.boerderijeducatienederland.nl;
Ontvangen van lesmateriaal en benodigde educatiemiddelen.

Stichting Boerderijeducatie Rivierenland zoekt:

Interessante land- & tuinbouwbedrijven met enthousiaste eigenaren die groepen willen ontvangen om te vertellen over hun bedrijf;
Een speciaal onderwerp kan interessant zijn voor scholen: bijvoorbeeld duurzame energie, biologisch, bewust waterbeheer; agrarisch natuurbeheer, voedsel-bereiding- en koeling/verpakking op bedrijf zelf, innovaties en techniek, zorg etc.
Veiligheid hoog staat voorop;
Ontvangen van groepen en parkeren op uw bedrijf is mogelijk;
Enthousiast zijn om te helpen bij promotie richting ouders, kinderen en scholen in eigen omgeving en meedenken in initiatief;
Proactieve houding om het initiatief van stichting Boerderij-educatie Rivierenland verder te ontwikkelen

Enthousiast geworden?
Stuur dan een volledig ingevuld aanmeldformulier aan de secretaris. U kunt hier het Aanmeldformulier downloaden. Het pdf-document dat zich dan opent kunt u invullen en opsturen per mail(ingescand) of post.