Veelgestelde vragen

Werkwijze
U zoekt een bedrijf, kiest uw bezoekmoment en geeft in het aanvraagformulier uw leerdoel en lesthema’s aan. Uw aanvraag wordt door het educatiebedrijf van uw keuze bevestigd per mail of u ontvangt een alternatieve datum. Na de definitieve bevestiging zal de betreffende boer, teler, kweker, tuinder etc. contact met u opnemen om samen de les voor te bereiden. Dit uiterlijk een week vóór de les. Op de landelijke portal Boerderijeducatie Nederland kunt u meer informatie vinden over wat u eventueel in de klas kunt doen om uw lesbezoek van te voren al bij uw leerlingen voor te breiden.
Na het lesbezoek ontvangt u een factuur van Stichting Boerderijeducatie Rivierenland, waarbij eventuele subsidies en kortingen al verwerkt zijn. Ook ontvangt u een evaluatieformulier, waarmee wij onze kwaliteit monitoren.

Kosten
De lessen duren twee uur. De kosten variëren van € 25 euro tot maximaal € 125.
Er bestaat de mogelijkheid om de lesduur te verlengen tot 4 uur (waarmee ook de kosten verdubbelen). U kunt dit op het aanvraagformulier aangeven.
Het is onze richtlijn om met maximaal 30 kinderen tegelijk de les te volgen.
Klik hier voor het tarief voor uw school in uw gemeente!

Doelgroepen
Wij hebben ons lesmateriaal ingericht voor het basisonderwijs en zijn bezig met uitbreiding naar het voortgezet onderwijs. Ook andere doelgroepen zoals  BSO/NSO, schoolreisjes en speciaal onderwijs zijn meer dan welkom om een les aan te vragen. Houdt u er echter rekening mee dat de bestaande les dan een beetje aangepast dient te worden naar uw specifieke doelgroep.

Financieringstips

  1. Een boerderijbezoek sluit aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Daarom kan het reguliere onderwijsbudget van scholen hiervoor worden benut.
  2. Ook kunnen gemeenten die vallen onder het werkgebied van de GGD Gelderland-Zuid West (voorheen GGD Rivierenland) mogelijk gebruik maken van het budget dat voor gezondheidsinterventies. Heeft u daar vragen over? Neemt u dan contact op met Anja Ton van GGD Gelderland Zuid.
  3. Sommige scholen maken gebruik van het budget voor (educatieve) schoolreisjes om een lesbezoek aan een land- & tuinbouwbedrijf te financieren.

Annuleren of verzetten
Zie hier onze algemene voorwaarden in geval van annuleren of verzetten van een lesbezoek.

Algemeen gedrag
Wacht bij aankomst bij de ingang c.q. parkeerplek op het bedrijf totdat u gehaald wordt. Dan worden de ‘huisregels” nog even met u en de kinderen besproken. Wijs de kinderen erop dat ze niet zomaar met hun vingers aan hun ogen wrijven of in de mond steken nadat ze planten of dieren hebben aangeraakt. Laat de leerlingen niet rennen of roepen, respecteer de dieren en let op hun gedrag. Respecteer de “verboden toegang” markeringen op het bedrijf.

Begeleiding
Tijdens het lesbezoek is begeleiding door één leerkracht per klas voldoende. Deze is mede-verantwoordelijk voor de discipline in de groep tijdens het educatiebezoek.
Ouders die de kinderen vervoeren met hun auto zijn uiteraard welkom, maar in verband met de groepsgrootte is het verzoek dit aantal zo laag mogelijk te houden.
Ouders kan gevraagd worden om een rol te spelen in bijvoorbeeld de begeleiding van groepjes bij eventuele lesopdrachten. Hiervoor is geen voorbereiding en/of specifieke kennis nodig.

Kledingadvies
Laat de kinderen kleding dragen die tegen een stootje kan. Ze moeten zich vrij voelen zonder angst om vies te worden. Ze kunnen eigen laarzen aantrekken. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat iedereen bedrijfskleding en/of speciaal schoeisel krijgt.

Veiligheid en hygiëne
De educatiebedrijven die bij ons zijn aangesloten, zijn productiebedrijven. Omdat we op een productiebedrijf schoolkinderen ontvangen, zijn eventueel aanpassingen gedaan of wordt daar in de werkzaamheden tijdens de les rekening mee gehouden. Alle aangesloten educatiebedrijven hebben hier een cursus voor gevolgd en de bedrijven worden gecontroleerd op veiligheid. Op alle bedrijven is een hygiëneprotocol aanwezig. Zie hiervoor eventueel ook de algemene aanwijzingen van de GGD Gelderland-Zuid.

Dieren kunnen ziek worden van mensen (andersom is zéér zeldzaam maar staat bekend als zoönosen). Daarom kan het nodig zijn dat iedereen bedrijfskleding en/of speciaal schoeisel krijgt. Het is verplicht dat tijdens de hele les op het bedrijf te dragen en de aanwijzingen van de docent op het educatiebedrijf op te volgen.

Verzekering
Het educatiebedrijf verwacht dat de school een verzekering heeft afgesloten voor ongevallen en aansprakelijkheid. Het educatiebedrijf is hiervoor ook verzekerd.

Vervoer
De school is verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de educatiebedrijven. De kosten van het vervoer zijn voor rekening van school.

Voorbereiding in de klas
Boerderijeducatie Rivierenland verwijst voor nuttig lesmateriaal graag naar de website van Het Kleine Loo en Boerderijeducatie Nederland.

Praktische voorbereiding in de klas
In de klas kunt u alvast de regels op het educatiebedrijf met de kinderen doornemen. Deze zijn:
Gedraag je rustig: niet rennen en schreeuwen
Ga zorgvuldig en voorzichtig om met de dieren en de materialen
Klim niet op machines, hooibalen enz.
Niet op plekken komen die afgezet zijn met bijv. een lint
Luister goed naar de boer(in)

Allergieën, astma etc
Op een aantal educatiebedrijven wordt een teeltcultuur (temperatuur/vochtigheidsgraad) gecreëerd waar een plant of paddenstoel optimaal groeit.
Als u kinderen heeft met astma of allergieën, zorg er dan steeds voor dat u aangepaste medicatie zoals een allergie-pen bij heeft (bijvoorbeeld bij een bezoek aan een bedrijf met bijen of hommels).

Besmettelijke ziekten
Op al onze bedrijven staat veiligheid & aandacht voor hygiëne hoog in het vaandel.
Indien er sprake zou zijn van besmettelijke dierziekten op het bedrijf, dan wordt een lesbezoek kostenloos geannuleerd. Ook in geval van calamiteiten op het bedrijf in de productie kan een les geannuleerd worden. Er wordt dan met u een nieuwe lesdatum besproken. Onze agrarische bedrijven zijn immers productiebedrijven.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze stichting of rechtstreeks met het bedrijf van uw keuze.