Sponsor of strategisch partner worden

U kunt sponsoren of strategisch partner worden
Ons sponsoren is een eenmalige bijdrage aan onze Stichting leveren die wij inzetten om Boerderij-educatie, belevend leren op land- & tuinbouwbedrijven in Rivierenland nog beter op de kaart te zetten en laagdrempelig aan schoolklassen aan te bieden. U bepaalt de hoogte van het sponsorbedrag.
Uiteraard zullen wij u als sponsor vermelden op onze website en u kunt eenmalig de sponsoring aan ons initiatief kenbaar maken in uw PR.

U kunt ook strategisch partner worden. Dat betekent dat u minimaal 7.500 euro bijdraagt aan ons initiatief én voor een langere tijd aan ons initiatief verbonden bent. U denkt gevraagd en ongevraagd actief mee in de koers van ons initiatief. Tevens biedt u ons initiatief ook gebruik van uw pr-kanalen aan om onze doelgroepen (kinderen, ouders en scholen) te bereiken.
U kunt dan ook desgewenst toegevoegd worden aan ons Comité van Aanbeveling.
Als strategisch partner kunt u zo vaak u wilt de verbondenheid van uw bedrijf aan ons initiatief inzetten voor uw PR.

Waarom sponsor of strategisch partner worden?
We noemen u een paar goede redenen:

  1. U wilt maatschappelijk verantwoord ondernemen praktisch vorm geven met als doelgroep kinderen en zoekt een positief initiatief;
  2. U wilt het imago van de agrarische sector en de koppeling tussen maatschappij en land- & tuinbouwsectoren versterken;
  3. U wilt kinderen interesseren voor een carriére in de land- & tuinbowusectoren;
  4. U wilt investeren in professionele educatiebedrijven in de land- & tuinbouwsectoren in Rivierenland
  5. etc.

Kinderen opleiden tot gezonde voedselbewuste consumenten
Kinderen weten vaak niet meer waar hun voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. Eigenlijk komen ze nog maar zelden in contact met de natuur. Stichting Boerderij-educatie Rivierenland biedt daarom basisonderwijs op en rond land- & tuinbouwbedrijven in Rivierenland.
Onze aangesloten land- & tuinbouwbedrijven verzorgen lessen op hun bedrijf voor leerlingen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. Tijdens zo’n les neemt de boer, tuinder, teler of kweker de kinderen mee over het bedrijf of de natuur in en laat ze zelf van alles onderzoeken en ontdekken. Ook proeven ze uiteraard hetgeen op het bedrijf geproduceerd wordt om zo gevoel voor de smaak van het product in relatie met hun gezondheid te leren. Zo ervaren ze al doende wat er op land- & tuinbouwbedrijven plaatsvindt. Ze komen in contact met wat leeft, groeit en bloeit door het met hun eigen handen te voelen, eraan te ruiken en ervan te proeven. Scholen erkennen het belang van deze praktijkgerichte manier van leren en vooral doen voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen. Zeker in een tijd waarin kinderen steeds minder buiten spelen in de vrije natuur.

Imago agrarische sector versterken & maatschappij en agrarische sector verbinden
Tegelijkertijd maken de leerlingen op een positieve wijze kennis met het leven in de agrarische sectoren zoals melk- & vleesvee-veehouderij, varkenshouderij, geitenhouderij, fruitteelt, akkerbouw, vollegronds- & kassen tuinbouw, paddenstoelenteelt, laanbomenteelt en imkerij. Ze zien waar ons voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Ze zien ook dat boeren, tuinders, telers en kwekers met liefde omgaan met plant en dier en er hele verschillende visies over bedrijfsvoering op nahouden. De één werkt volgens principes van schaalvergroting en efficiëntie, de ander vindt een biologische werkwijze van belang en weer andere bedrijven werken volgens biologisch dynamische gesloten kringlopen. Zo leren ze over de maatschappelijke waarde en inrichting van de verschillende bedrijven in de land- & tuinbouw. Daarmee draagt Stichting Boerderij-educatie Rivierenland bij aan het positieve imago van de agrarische sector.

Een toekomstige carrière in de agrarische sector
Een les volgen op bedrijven in de verschillende agrarische sectoren zoals melk- & vleesvee-veehouderij, varkenshouderij, geitenhouderij, fruitteelt, akkerbouw, vollegronds- & kassen tuinbouw, paddenstoelenteelt, laanbomenteelt en imkerij en zien welke werkzaamheden er komen kijken bij voedselproductie, maar ook in de aanverwante sectoren in de voedselketen is inspirerend voor kinderen als potentiële carrière richting. Zeker aangezien voedselproductie op onze (over)bevolkte aarde in de toekomst een zéér belangrijk vraagstuk wordt en de agrarische sector in ons lans aan het vergrijzen is en dus kennis, kunde, innovatie en voldoende gekwalificeerde medewerkers en ondernemers beschikbaar houden in deze sector in de toekomst een uitdaging voor ons allen is.

Samenwerken aan de toekomst van educatiebedrijven
Duurzaamheid en kwaliteit staan hoog op onze agenda. Wij willen onze aangesloten land- & tuinbouwbedrijven continuïteit bieden, zodat zij verantwoord in het lesgeven op hun bedrijven kunnen investeren. De kosten voor het basisonderwijs willen we zo laag mogelijk houden. Daarom zoeken we sponsors en strategisch partners die hun naam willen verbinden aan ons initiatief. Bedrijven die met ons willen werken aan een gezond platteland waar kinderen ook in de toekomst kunnen genieten van al het moois op en rond de land- & tuinbouwbedrijven in ons mooie Rivierenland.

Interesse?
Wilt u Stichting Boerderij-educatie Rivierenland sponsoren of strategisch partner worden? Neemt u dan contact op met de voorzitter van onze Stichting.