Prijzen lesbezoek

In de onderstaande tabellen leest u de prijs voor een lesbezoek. Er is vanwege het educatief karakter géén BTW verplichting. De kosten van een les variëren van € 25 euro tot maximaal € 125.

Doordat wij van diverse gemeenten en organisaties subsidiegelden ontvangen is de bijdrage die uw school betaalt laag . De gemeente waar uw school gevestigd is bepaalt welk bedrag uw school nog moet bijdragen.

  • Zie tabel 1 voor lesbezoeken aan MELKVEEbedrijven door groep 3 tot en met 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor deze doelgroep wordt bijgedragen door ZuivelNL (ketenorganisatie van de zuivelsector).
  • Zie tabel 2 voor de reguliere tarieven. Scholen uit Overbetuwe krijgen alléén een subsidiebijdrage voor bezoeken aan bedrijven in Gemeente Overbetuwe of aangrenzende gemeenten zoals Arnhem, Nederbetuwe, Lingewaard en Nijmegen (zie ** in de reguliere tabel).

Subsidie bedragen zijn al in de factuur verwerkt (als aan de voorwaarden is voldaan krijgt uw school deze dus automatisch toegekend).

Tabel 1  – voor lesbezoeken aan MELKVEE- en VARKENSbedrijven door leerlingen van groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

 

Tabel 2  – reguliere tarieven